nDnes je  pondělí 17.2.2020 n
  Kdo jsme a kde nás najdete  
nic
n
  << Zpět | Do oblíbených | Úvodní strana  
n
nic
odrazka
n
Kalendář akcí BullSport OstravaKalendář akcí BullSport Ostravan
z.s. Bullsport Ostravaz.s. Bullsport Ostravan
Ostravský Bulldozer Ostravský Bulldozer n
Pravidlan
Výsledkyn
Bull PoslušňákBull Poslušňákn
Užitečné informaceUžitečné informacen
Články - zajímavostiČlánky - zajímavostin
Naši partneřiNaši partneřin
Tip na výletTip na výletn
Spolupráce s útulkySpolupráce s útulkyn
VideaVidean
odrazkaVYHLEDÁVÁNÍn
 
n
 Pravidla 
n

Pravidla disciplín

1. šplh po stěne (wall climbing)

Kategorie:

 

 • feny 
 • psi

Věk psa: v den závodu 12 měsíců a více.


POPIS:
Disciplína probíhá na kolmé stěně, která je zpravidla pokryta vroubkovanou gumou, a která je opatřená kladkou na zavěšení lana s peškem. Úkolem psa je vyběhnout po stěně co nejvýše, zakousnout se do peška a vydržet na něm po stanovenou dobu.


PRAVIDLA DICIPLÍNY:

 

 • Soutěžící pes je po celou dobu závodu připnutý na vodítku. U stěny je se psem handler a jeden pomocník.
 • Základní výška je libovolná, nejméně 100cm (feny) a 120 cm (psi). APBT 160cm.
 • Minimální zvýšení zavěšení peška je 5 cm, může být i 10cm, 15cm, 20cm dle uvážení handlera. Vždy však násobek pěti.
 • Soutěžící pes má za celou soutěž povoleny pouze tři neplatné pokusy, kterým se rozumí to, že pes při výběhu na stěnu peška nezachytí a nezakousne se do něj po minimální dobu 3 sekundy.
 •  Po třech neplatných pokusech, pes může pokračovat v soutěži. Jeho další pokusy musí být bezchybné. Čtvrtým neplatným pokusem pes v soutěži končí.
 • Pes musí zdolat základní výšku, která mu byla na pokyn handlera nastavena. Po jejím zdolání, může pokračovat na libovolné výšce zvolené handlerem dál až do vyčerpání všech neplatných pokusů. V průběhu výběhu na nastavené výšce (byť došlo i k několika neplatným pokusům) lze psovi nechat nastavit výšku jinou, vždy však ta musí být vyšší, než byla výška předchozí.
 • Pomocník / handler, je-li třeba zajišťuje řádné chytání psa pro případ nezachycení peška, ukazuje peška a pomáhá při pouštění peška.
 • Vítězem se stává pes/fena, který vyběhl po stěně nejvýše a vydržel zakousnutý stanovenou dobu. Při shodném výsledku více psů rozhodují neplatné pokusy, a pokud tyto nerozhodnou, rozhuduje tzv. rozskok v rámci výše uvedených pravidel.

 

2. skok vysoký (high jump)

Kategorie:

 

 • feny
 • psi

Věk psa: v den závodu 12 měsíců a více.


POPIS:
Soutěží se na speciální konstrukci opatřené kladkou na upevnění lana s peškem. Úkolem psa je vyskočit co nejvýše na volně zavěšeného peška a udržet se na něm po stanovenou dobu.


PRAVIDLA DICIPLÍNY :

 

 • Soutěžící pes je připoután po celou dobu závodu na vodítku.
  Pes začíná na libovolné výšce nejméně však na 100cm u fen a na 120 cm u psů. APBT160cm. 
 • Minimální zvýšení zavěšení peška je 5 cm, může být i 10cm, 15cm, 20cm dle uvážení handlera. Vždy však násobek pěti.
 • Soutěžící pes má za celou soutěž povoleny pouze tři neplatné pokusy, kterým se rozumí to, že pes při výskoku na peška nezachytí a nezakousne se do něj po minimální dobu 3 sekundy.
 • Po třech neplatných pokusech, pes může pokračovat v soutěži. Jeho další pokusy musí být bezchybné. Čtvrtým neplatným pokusem pes v soutěži končí.
 • Pes musí zdolat základní výšku, která mu byla na pokyn handlera nastavena. Po jejím zdolání, může pokračovat na libovolné výšce zvolené handlerem dál až do vyčerpání všech neplatných pokusů. V průběhu výskoku na nastavené výšce (byť došlo i k několika neplatným pokusům) lze psovi nechat nastavit výšku jinou, vždy však tato musí být vyšší, než byla výška předchozí.
 • Pomocník / handler, je-li třeba ukazuje peška a pomáhá při pouštění pešk
 • Vítězem se stává pes/fena který vyskočil nejvýše a vydržel být zakousnutý stanovenou dobu. Při shodném výsledku více psů rozhodují neplatné pokusy, a pokud tyto nerozhodnou, rozhoduje tzv. rozskok v rámci všech výše uvedených pravidel.

 

3. sprint sáně (weight drag pull)

 

Kategorie:

 

 • feny
 • psi

 

Věk psa: v den závodu 12 měsíců a více.

 

POPIS:

Každý pes musí uběhnout s připnutými saněmi s příslušným závažím stanovenou vzdálenost 40m v časovém limitu 60sekund. Jestliže pes nedoběhne za cílovou čáru v časovém limitu, je pokus považován za neplatný.

 

PRAVIDLA DICIPLÍNY :

 

 • Psi tahají hmotnost: 1 x 0.75 své váhy (pes vážící 19kg bude mít na saních naloženo závaží 14.25kg - vždy u všech kategorií matematické zaokrouhlení tzn. 14kg ) 
 • Feny tahají hmotnost 1 x 0.5 své váha (fena vážící 16kg bude mít na saních naloženo závaží 8kg)
 • APBT hmotnost váha psa/feny.
 • Čas se začíná zaznamenávat od doby pohybu břemene na startovní čáře.
 • Čas se ukončuje v době, kdy závaží protne cílovou čáru.
 • Během dragpullu je povolena jakákoliv komunikace se psem, vyjma agresivního povzbuzování. Nesmí ovšem dojít ke kontaktu psa se soutěžícím ani s motivujícím předmětem motivující předmět nesmí být pamlsky, živé zvíře). Pes nesmí opustit vyznačenou dráhu. To vše je posuzováno jako diskvalifikace.
 • Na dráze spolu se psem se může pohybovat jen jeden handler, pomocník může v tomto případě sloužit pouze jako asistent při držení či vypouštění psa.
 • Nezdařený pokus lze opakovat po konzultaci s hlavním rozhodčím. Za nezdařený pokus je považováno jiné než uváděné příklady v bodě 4 (např: přetrhnuté kšíry, cizí pes v dráze, chyba rozhodčího, zamotané kšíry apod.)
 • Psi, kteří nesoutěží, se nesmí vyskytovat kolem závodní dráhy.
 • Vítězem  se stává závodník s nejrychlejším časem.

 

4. Opičí dráha (monkey track)

 

Kategorie :

 • feny
 • psi

Věk psa v den závodu: dospělí 12 měsíců a více. 

Štěňata do 12 měsíců, bude přizpůsobeno.

 

POPIS :

Disciplína probíha na 150 až 200m dlouhé dráze, ma které je umístěno 10 různých překážek. Úkolem psa společně s handlerem je bezchybně a v co nejrychlejším čase překonat celou dráhu.

 

PRAVIDLA DISCIPLÍNY :

 

 • Pes vybíhá na trať společně s handlerem upnutý na vodítku. Během závodu nesmí dojít k rozpojení se soutěžícím, kromě překážek, kde nelze jinak (tunel, kruh)
 • Všechny překážky umístěné na trati musí pes bez dopomoci překonat. Jestliže je to nutné, překonává překážku spolu s handlerem. Za nepřekonání překážky se soutěžícímu přičítá 10 trestných sekund k dosaženému celkovému času.
 • Je zakázáno v průběhu závodu psa motivovat pamlskem, hračkou nebo peškem a podobně.
 • Čas se měří na trati psovi, stopky se zastavují v okamžiku protnutí cílové čáry psem.
 • Vítězem monkey tracku se stává závodník s nejrychlejším časem.

 

5. Tah břemene (weight pulling)

 

Kategorie:

 • feny
 • psi
 • Váhové kategorie:
  SBT/ABT
  feny do 15 kg včetně, nad 15 kg
  psi do 20 kg včetně, nad 20 kg

  APBT/AST
  feny do 21 kg včetně, nad 21 kg (největší  utažená zátěž na kilogram vlastní hmotnosti psa)
  psi do 26 kg včetně, nad 26 kg
  (největší  utažená zátěž na kilogram vlastní hmotnosti psa)

Věk psa: v den závodu 15 měsíců a více.

 

POPIS :

 

Soutěží se na speciální dráze na weight pulling. Úkolem psa ve speciálním postroji je utáhnout naloženou váhu na vozíku na vzdálenost 4 m.

 

PRAVIDLA DICIPLÍNY :

 • Každý pes má za úkol utáhnout naložený vozík po speciální dráze na Weight pulling na pořadatelem stanovenou vzdálenost v časovém limitu 60 sekund. Jestliže pes nedotáhne vozík za cílovou čáru do vypršení časového limitu je pokus považován za neplatný. Na dráze je v průběhu pokusu je jeden handler. Je povolen pomocník k přivedení a vypuštění psa. Pes je povinně ustrojen v postroji určeném na weight pulling. Je zakázáno používat postroj na obranu nebo jiný postroj.
 • Přesný čas, který byl k úspěšnému pokusu zapotřebí, je řádně zaznamenán. Čas se začíná měřit v okamžiku, kdy se vozík pohne. Pokud se vozík nepohne do 60 sekund je pokus považován za neplatný.
 • Pokud kategorie není obsazena více jak 4 psy, je automaticky přidružena ke kategorii nejbližší.
 • Handler může psa povzbuzovat a přivolávat všemožnými lákadly, je povolen jakýkoliv způsob motivace psa, vyjma agresivního povzbuzování a použití zakázaných motivujících předmětů (pamlsek, živé zvíře nebo části mrtvých zvířat a pomůcky určené výhradně k nácviku obran - výjimkou jsou pešci, ty používat lze). Není povolen dotyk psa, ani jeho vybavení, mezi startovní a cílovou čárou. Je zakázáno jakékoliv agresivní chování handlera vůči psu.
 • Pes může za celý závod absolvovat maximálně 8 platných pokusů. V případě neutažení váhy anebo tzv. faulu musí pes vykonat opravu na stejné váze. Pokud je oprava úspěšná může pokračovat dál v soutěži až do vyčerpání svých dalších tahů nebo faulů. Faulem se rozumí např. kontakt s lákadlem, handlerem popřípadě porušení počtu handlerů na dráze.
 • Pes může mít za celý závod pouze tři neplatné pokusy. Po jejich vyčerpání, pes může pokračovat v soutěži, jen když jeho další pokusy jsou bezchybné. Čtvrtým neúspěšným pokusem pes v soutěži končí.
 • Základní váhu určenou pořadatelem je povinen utáhnout každý pes. Tento pokus se nezapočítává do počtu 8 soutěžních tahů. Je to nominační pokus, který musí úspěšně absolvovat každý pes, aby mohl pokračovat v soutěži. Na tento pokus se nevztahují opravy.
 • Handler může váhy vynechávat dle vlastního uvážení. Pokud vozík s váhou, na kterou nastoupil, neutáhne, nebo udělá tzv. faul a vyčerpá si na této váze všechny opravné pokusy, je mu započítána poslední utažená váha.
 • Dojde-li k zamotání psa do postroje, nebo k jakékoliv jiné závadě na příslušenství (např. vozík, tažné lano, vběhnutí jiného psa apod.) má pes nárok na nový pokus na stejné váze. Jedná se o tzv. nevynucenou chybu. Pokus nelze považovat jako opravný.
 • Nikdo kromě pořadatele, rozhodčího a handlera s pomocníkem a psem který táhne se nesmí vyskytovat v bezprostřední blízkosti pullingové dráhy. Pomocník musí po vypuštění psa dráhu opustit. V průběhu pokusu není dovoleno měnit handlera.
 • Přidání váhy rozhoduje hlavní rozhodčí, po domluvě s organizátorem. Toto je vyhlášeno vždy před začátkem dalšího kola. Přírůstek váhy musí být po celou dobu soutěže +/- 5% stejný.
 • Vítězí pes, který utáhne ve své kategorii nejvyšší váhu. Psi, kteří utáhli postupně nižší váhy, získají druhé a třetí místo. Pokud dojde k stejně utažené váze, rozhoduje váha psa. Lehčí pes vyhrává. Je-li váha psů shodná, rozhoduje rychlejší čas z jejich posledního úspěšného pokusu.
 • Soutěží se zde také o tituly:

  • MOST WEIGHT PULLED (největší utažená zátěž)
  • MOST WEIGHT PULLED PER KILOGRAM OF BODY WEIGHT (největší  utažená zátěž na kilogram vlastní hmotnosti psa)


Při udělování těchto titulu záleží na pořadatelích, který z nich a zda bude udělen. Každý pořadatel je povinen o těchto skutečnostech včas před zahájením každého závodu soutěžící informovat.

ORGANIZAČNÍ POKYNY :

K odtažení základní váhy nastoupí každý přihlášený pes.

Na základní váhu nastupují soutěžící podle toho, jak je rozhodčí vyvolá.

Handler je povinen hlídat, jaká je vyhlášena tažená váha a včas se přihlásit, že na váhu nastupuje. Rozhodčí vyhlásí váhu a pokud se nikdo nepřihlásí i přes opětovné vyvolání váhy, přidá se další závaží.

Pokud někdo nestihne nastoupit na váhu, kterou měl naplánovanou, není možné váhu snižovat a nastoupit musí na nejbližší možnou.

 


 

 

Stránky jsou postaveny na systému Ekonstruktér.cz
.
n