Dnes je  neděle 23.2.2020
  Kdo jsme a kde nás najdete  
nic
  << Zpět | Do oblíbených | Úvodní strana  

Kalendář akcí BullSport OstravaKalendář akcí BullSport Ostravanic
z.s. Bullsport Ostravaz.s. Bullsport Ostravanic
Ostravský Bulldozer Ostravský Bulldozer nic
Bull PoslušňákBull Poslušňáknic
Užitečné informaceUžitečné informacenic
Články - zajímavostiČlánky - zajímavostinic
Naši partneřiNaši partneřinic
Tip na výletTip na výletnic
Spolupráce s útulkySpolupráce s útulkynic
VideaVideanic
VYHLEDÁVÁNÍ
 
 Obecně závazná vyhláška č. 12/2005 + novela vyhlášky č. 7/20 

Obecně závazná vyhláška č. 12/2005 + novela vyhlášky č. 7/20

Čl. 1
Vymezení pojmů

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí :
a. veřejným prostranstvím - všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, 1/
b. chovatelem každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová psa nebo psy, trvale nebo dočasně. 2/

Čl. 2
Rozsah působnosti

Ustanovení této obecně závazné vyhlášky se vztahují na celé území statutárního města Ostravy.

Čl. 3
Podmínky pro pohyb psů

1. Chovatel je povinen zabezpečit psa tak, aby na veřejných prostranstvích, s výjimkou míst k tomu určených a označených, volně nepobíhal nebo se nepohyboval, a ani jinak neohrožoval nebo neobtěžoval občany, zejména vést psa na vodítku, v případě potřeby nasadit psovi náhubek, usměrňovat chování psa povely.

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 30.dubna 2008 v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1
Změna

Obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006, se mění takto :

1) V článku 3 Podmínky pro pohyb psů v odstavci 1 se slovo „zejména“ nahrazuje slovy „je povinen“, čárka za slovem „náhubek“ se zrušuje a za slovo „náhubek“ se vkládá slovo „a“.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.září 2008


 

 


Stránky jsou postaveny na systému Ekonstruktér.cz
.