Dnes je  neděle 23.2.2020
  Kdo jsme a kde nás najdete  
nic
  << Zpět | Do oblíbených | Úvodní strana  

Kalendář akcí BullSport OstravaKalendář akcí BullSport Ostravanic
z.s. Bullsport Ostravaz.s. Bullsport Ostravanic
Ostravský Bulldozer Ostravský Bulldozer nic
Bull PoslušňákBull Poslušňáknic
Užitečné informaceUžitečné informacenic
Články - zajímavostiČlánky - zajímavostinic
Naši partneřiNaši partneřinic
Tip na výletTip na výletnic
Spolupráce s útulkySpolupráce s útulkynic
VideaVideanic
VYHLEDÁVÁNÍ
 
 Proč nesmí na veřejnou kynologickou akci kupírovaný pes ? 

Proč nesmí na veřejnou kynologickou akci kupírovaný pes ?

... zákon je samozřejmě podstatně obsáhlejší ...

zde pouze informace týkající se otázek "proč nemůže kupírovaný pes na veřejné akce"

 

77/2004 Sb. ZÁKON

ze dne 21. ledna 2004,

kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

 

§ 4a

Za propagaci týrání se považuje zejména

a)

vystavování, jiné demonstrace nebo předvádění zvířete, na kterém byl proveden zákrok uvedený v § 4 odst. 1 písm. g), na veřejném vystoupení nebo svodu zvířat,

b)

zveřejnění popisu nebo vyobrazení, které navádí k postupům, praktikám chovu nebo výcviku, úpravám vzhledu zvířete a zásahům do jeho zdravotního stavu spojeného s týráním zvířete podle tohoto zákona, pokud v doprovodné informaci není uvedeno, nebo to jinak nevyplývá, že se jedná o činnosti zakázané tímto zákonem.".

 

takže musíme objasnit níže uvedený § ...

§ 4 odst. 1 písm. g), provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu nebo jiných vlastností zvířete, a to i v případě, že by uvedené zákroky byly provedeny za použití prostředků pro celkové nebo místní znecitlivění, prostředků snižujících bolest nebo jiných metod, nejde-li o případy uvedené v § 7 odst. 3 a 4, zejména

 

1. kupírovat uši, ničit hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovat drápy, zuby, jedové nebo pachové žlázy,

2. z jiných než zdravotních důvodů řezat paroží nebo jeho části ve vývojové fázi živé tkáně,

3. poškozovat kosti, svaly nebo nervy křídel ptáků starších 3 dnů tak, aby bylo zabráněno jejich létání,

 

a zde ještě pro upřesnění výše uvedeného § 7 odst. 3 a 4

 

(3) Jestliže je zákrok prováděn osobou odborně způsobilou,1c) pak se znecitlivění rovněž nepožaduje při

a)
kastraci samců mladších 8 týdnů u skotu, prasat, ovcí, koz nebo králíků, kteří netrpí anatomickou vadou pohlavních orgánů,

b)
odrohování nebo tlumení růstu rohů u telat a kůzlat ve věku do 4 týdnů provedenou chemickou kauterizací, tepelnou kauterizací nástrojem, který vyvíjí potřebné teplo po dobu nejméně 10 sekund,

c)
krácení ocasu u selat, jehňat a štěňat mladších 8 dnů,

d)
odstraňování ostruh, hřebenů, posledních článků křídel, krácení zobáků, drápů, nastřihování meziprstních blan během prvního dne života drůbeže, u pižmových kachen odstraňování drápů a zkrácení horní části zobáku do 21 dní věku,

e)
kauterizaci zobáků u kuřat mladších 10 dnů, která jsou určena k produkci konzumních vajec,

f)
trhání (extirpaci) zubů savých selat,

g)
označování zvířat jejich tetováním, ušní známkou nebo elektronickým čipem,

h)
označování zvířat vrubováním uší, označování koní výžehem nebo označování ryb vymrazováním.".

 

(4) Zákroky uvedené v odstavci 3 písm. a) a b) je možné u zvířat starších, než je uvedeno v těchto ustanoveních, provádět pouze se znecitlivěním.

 

a na závěr ...

§ 28
Přestupky

(1)

Přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání se dopustí fyzická osoba, která
a) provádí bez povolení pokusy na zvířatech,
b) chová jedince nebezpečného druhu zvířat bez povolení podle § 13 odst. 5 až 8 tohoto zákona,
c) poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem a obecně závaznými předpisy vydanými na jeho základě,
d) trpí týrání zvířat nezletilými nebo nesvéprávnými osobami, za které odpovídá,       
e) provádí nebo propaguje týrání zvířat

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d) lze uložit pokutu do výše 20 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e) lze uložit pokutu do výše 30 000 Kč nebo zákaz činnosti až na 2 roky

(3) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a jejich projednávání obecné právní předpisy.


 

 


Stránky jsou postaveny na systému Ekonstruktér.cz
.